top of page

LA GRANJA VIADER DE CARDEDEU

Façana posterior de la Granja Viader

de Cardedeu

Si al Penedès li cap l'orgull de disposar d'alguns celler modernistes i el mateix succeeix amb algunes factories tèxtils de la conca del Llobregat, al Vallès li cap la satisfacció de disposar de la Granja Viader, construïda en les postrimeries d'aquell estil.

 

La Granja Viader de Cardedeu va ser construida per l'arquitecte modernista Manuel J. Raspall per encàrrec de l'industrial d'aquesta població Marc Viader Bas, el qual volia posar en marxa una explotació agrícola i ramadera que fos un model en aquest camp.

 

Tots els angles, columnes i contraforts es van fer en obra vista, amb maons vermell. Per a les cobertes de tots els edificis Raspall va escollir teules vitrificadesa l'estil modernista.

 

Totes les parets del conjunt es van pintar de blanc, cosa ben poc habitual en aquella època al Vallès, mentre que per a les portes i les finestres es va fer servir el color blau.

Concebuda com una explotació ramadera modèlica, està situada als afores de Cardedeu, al límit sud del seu terme municipal, en una plana ubicada entre la Riera de Cànoves, els turons de la Serreta i la via del tren. Consta d'un conjunt d'edificis dissenyats per Manuel Raspall i construïts, molt probablement, entre 1924 i 1929 ja que no es conserva cap plànol ni cap document relatiu que ens pugui indicar amb seguretat l'any de la construcció.

 

A la granja Viader hi treballaven habitualment entre 15 i 17 homes. Aquest nombre es veia incrementat en èpoques especials com la sega i la batuda o durant la recol·lecció de patates. Pel que fa a la producció de llet "hi havia tres o quatre vaquers que es dedicaven exclusivament a les vaques: munyir-les, alimentar-les, treure els fems, netejar les corts, etc

 

Les primeres vaques que hi va haver a la granja eren vaques autòctones, de Vic i la Cerdanya, i se les destinava tant a la producció de llet com al consum de carn. Produïen poca llet, entre 10 i 15 litres per cap, i això va portar a canviar-les per vaques frisones o holandeses, que donaven el doble de llet.

Marc Viader Bas davant de la seva granja de Cardedeu, acabada de construir.

Marc Viader Bas, observa l'arribada de les primeres vaques frisones a la seva explotació ramadera.

bottom of page