top of page

LA GUERRA CIVIL

Abans de juliol de 1936, a Barcelona s'hi tractaven diàriament uns 135.000 litres de llet. Aquesta quantitat fa referència a la llet que rebia algun tipus de tractament industrial, -pasteurització, esterilització, envasat, etc-, i no hi és comptabilitzada la llet "fresca" que era venuda a balquena pels establiments amb estable, les anomenades "vaqueries" urbanes -unes 520- que en conjunt distribuïen 80.000 litres diaris més.


El setembre de 1937 totes les empreses lleteres, a excepció de Sila S.A., havien desaparegut, fusionant-se en una sola Industria Lactea Socializada sota control de la C.N.T

La fàbrica Letona, bombardejada, 18 de març de 1938. 9:30 h.


Aquesta agrupació va provocar una dràstica reorganització del sector i la introducció de rutines productives innovadores.


Posteriorment entre 1939 i 1941 la Comisión Desagrupadora de la Industria Láctea es va encarregar de desfer tota l'obra col·lectivitzadora i retornar les industries i els comerços als seus propietaris anteriors.

Etiqueta de llet Letona sota control obrer

La Central lletera de Mollet, 1938

Ampolla de la Indústria Lactea Socializada

bottom of page