top of page

ls "Viader de Can Marc", com els Viader de Can Martí Moret" i "els Viader del Rieral", són tots descendents de Marc Viader Suari, fill de Miquel Viader Castells i nét de Geroni Viader.


Marc Viader Suari es va casar amb Rosa Roca Maijó, vídua de Miquel de la Iglesia, que havia construit una masia a l'anomenat "camp caragol", al barri de Sant Hilari.

 

Posteriorment a aquest primer edifici del segle XVIII (situat a l'esquerra en el dibuix) se n'hi va afegir un altre, al segle XIX (situat a la dreta). El conjunt de tots dos edificis es coneix com Can Marc.


Els Viader de Can Marc van viure en aquesta masia fins a començaments del segle actual. Els dos últims propietaris han estat Marc Viader Bas, fundador de les Granges Viader i de Letona SA, i Joan Viader Roger, inventor del Cacaolat i gerent de Letona durant quaranta anys.

Els Viader de can Marc

En aquesta vista posterior de Can Marc, la masia original, del segle XVIII, està a la dreta, i la del segle XIX, a l'esquerra.

Can Marc, Cardedeu (1975)

bottom of page