top of page

TREBALLS CIENTÍFICS

 

- 1984a (En col·laboració amb P. Vidal). Algunas capturas interesantes de ropalóceros en el Pirineo catalán.

   SHILAP Rvta. Lep. 12(47):245-247.

 

- 1984b (En col·laboració amb P. Vidal). Lepidòpters diurnals dels Pirineus. Butll. Soc. Cat. Lep., 43:12.

 

- 1992a Catàleg de la col·lecció entomològica Viader-Vidal. Rhopalocera.68 pp. [sn]. Barcelona.

 

- 1992b Papallones de Catalunya: Zerynthia rumina (Linnaeus, 1758).
   Butll. Soc. Cat. Lep., 69:40-52.

 

- 1992c Papallones de Catalunya: Libythea celtis .(Laicharting, [1782])
   Butll. Soc. Cat. Lep., 70:47-59.

 

- 1993a Contribució a un catàleg dels lepidòpters de Catalunya (Lepidoptera: Hesperioidea, Papilionoidea).
  Treb. Soc. Cat. Lep., XII (1992):25-42.

 

- 1993b Papallones de Catalunya: Araschnia levana (Linnaeus, 1758) Butll. Soc. Cat. Lep., 71:49-62

 

- 1993c Papallones de Catalunya: Zegris eupheme (Esper, 1782) Butll. Soc. Cat. Lep., 71:63-70

 

- 1993d Noves dades sobre Zerynthia rumina (Linnaeus, 1758) a Catalunya Butll. Soc. Cat. Lep., 71:71-72.

 

- 1993e (En col·laboració amb Jordi Dantart) Bibliografia de Joaquim Vilarrúbia i Garet. Butll. Soc. Cat. Lep., 72:26-29.

 

- 1993f Papallones de Catalunya: Hamearis lucina (Linnaeus, 1758) Butll. Soc. Cat. Lep., 72:50-59.

 

- 1993g Papallones de Catalunya: Pandoriana pandora ([Denis & Schiffermüller], 1775). Butll. Soc. Cat. Lep., 72:60-67.

 

- 1994a Papallones de Catalunya: Callophrys avis Chapman, 1909. Butll. Soc. Cat. Lep., 73:56-62.

 

- 1994b Papallones de Catalunya: Pontia callidice (Hübner, [1800]) Butll. Soc. Cat. Lep., 73:63-71.

 

- 1994c Papallones de Catalunya: Thecla betulae (Linnaeus, 1758) Butll. Soc. Cat. Lep., 74:51-60.

 

- 1995a Papallones de Catalunya: Euphydryas desfontainii Godart, 1819 Butll. Soc. Cat. Lep., 75:39-46.

 

- 1995b Sobre la distribució de les papallones de Catalunya. I. Bases per a una cartografia dels ropalòcers

   del Nord-est peninsular. Fam. Pieridae Duponchel, 1832. Treb. Soc. Cat. Lep., XIII (1993-1994):57-88.

 

- 1995c Papallones de Catalunya: Ladoga camilla (Linnaeus, 1764) Butll. Soc. Cat. Lep., 76: 34-43.

 

- 1996 (En col·laboració amb Jordi Bellavista i Encarna Delgado)

   Papallones de Catalunya: Erebia epistygne (Hübner, 1824) Butll. Soc. Cat. Lep., 77: 37-44.

bottom of page