top of page

Els Viader-Viadé de Cardedeu

Els primers Viader que es van instal.lar a Cardedeu, (Vallès Oriental). van ser el matrimoni format per Geroni Viader (nascut cap a 1690) i Maria Castells (nascuda el 1694).

 

D'ells provenen la pràctica totalitat dels Viader i Viadé que viuen o han viscut a Cardedeu i també els descendents d'aquests que han anat a instal·lar-se a Granollers, Sabadell, Barcelona i altres ciutats i pobles.

 

En total podem calcular que el nombre dels "Viader de Cardedeu" en unes 400 persones. 

A partir dels fills i els nets de Geroni Viader, podem diferenciar diversos grups familiars: "els Viader de les Heres"; "els Viader de Can Marc"; "els Viader de Can Martí Moret"; "els Viader de la Riera" i "els Viader del Rieral"

 

Tots aquests grups es troben referenciats amb abundant informació, gràfics, estadístiques a l'arbre genealògic complert dels Viader/Viadé de Cardedeu, un primer estudi que forma part d'un projecte més ambiciós en curs de realització que pretén reunir el major nombre possible de Viader/Viadé de tot Catalunya.

 

Aquelles persones interessades a conèixer aquest projecte i/o a participar-hi aportant-hi els seus coneixements familiars, poden sol·licitar la clau d'accés mitjançant un email adreçat a

 

jviader@yahoo.com

 

bottom of page