top of page

Soldats de goma i plàstic

La col·lecció de soldats de goma i plàstic, la formen un mil·ler de peces.

 

Hi ha figures de diverses èpoques i temàtiques. Entre les més nombroses les dedicades a l'època clàsica, Edat Mitja, Àfrica colonial, i Segona Guerra Mundial.

 

Pel que fa als fabricants, hi ha peces, entre d'altres, de Colom Basté, Capell, Mairza, Lafredo, Teixidor, Reamsa, Jecsan, Pech Hermanos, Sotorres, etc.

El Hombre Enmascarado

Legionaris (Pech)

Àrabs (Reamsa)

Diversos

bottom of page